Καταχώρηση ονόματος

Τι ακριβώς σημαίνει Domain?

Το Domain στην ουσία υποδηλώνει μία υπο-ομάδα υπολογιστών συνδεδεμένων στο διαδίκτυο. Δηλαδή όταν εσείς καταχωρείτε ένα όνομα στην ουσία δηλώνεται έναν υπολογιστή (server) ή ένα σύνολο υπολογιστών σε μία υπο-ομάδα (domain=πεδίο ορισμού, περιοχή, ιδιότητα) .gr ή .net ή .biz.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Όλη η διαχείρηση του διαδικτύου βασίζεται στο Domain Name System (DNS). Πρόκειται για το σύστημα διαχείρισης ονομάτων (διευθύνσεων) του Internet. Σύμφωνα με αυτό, κάθε υπολογιστής στο Διαδίκτυο ταυτίζεται (αντιστοιχεί) με κάποιο συγκεκριμένο αριθμό, που λειτουργεί όπως περίπου και τα οδόσημα: δείχνουν πού ακριβώς βρίσκεται κάποιος υπολογιστής στο Internet, έτσι ώστε οι διαδικασίες δρομολόγησης πληροφοριακών πακέτων να πραγματοποιούνται εύκολα και αδιατάρακτα. Για το σκοπό αυτό, το DNS χωρίζει το Διαδίκτυο σε διάφορα domains (=πεδία ορισμού, περιοχές), στα οποία ανήκουν οι υπολογιστές που συνδέονται στο Internet. Για παράδειγμα, το ".gr" σε μία ηλεκτρονική διεύθυνση (π.χ Rethimno.gr) υποδηλώνει ότι το ευρύτερο domain στο οποίο έχει ταξινομηθεί ο υπολογιστής που φιλοξενεί τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι η Ελλάδα, ο συγκεκριμένος υπολογιστής δηλαδή βρίσκεται στην Ελλάδα. Κάθε υπολογιστής, ανεξαρτήτως του αν είναι σταθμός εργασίας, κόμβος ή διακομιστής, ανήκει και σε κάποιο εθνικό domain (όπως το .gr), το οποίο με τη σειρά του περιλαμβάνει άλλα μικρότερα domains, για παράδειγμα servers τοπικών δικτύων. Ο διαχωρισμός του Internet σε domains συνοδεύεται από την αντιστοίχιση των αλφαβητικών διευθύνσεων (π.χ. www.Crete.gr) σε αριθμητικές (π.χ. 158.25.213.74), ούτως ώστε οι τελευταίες να καταστούν αναγνωρίσιμες από τους servers και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας.

Τώρα που κατανοήσαμε τι ακριβώς σημαίνει domain και ποιος ο ρόλος του στη διεθνή αγορά του διαδικτύου είμαστε κατάλληλα καταρτισμένοι ώστε να διαλέξουμε ένα σωστό και αντιπροσωπευτικό όνομα που θα μας οδηγήσει στην αναγνώριση της επιχείρησης μας στο διαδίκτυο.

Ας δούμε λοιπόν τις συμβουλές για την επιλογή ενός ονόματος στο internet.

Πρέπει να κλείσω όνομα άμεσα?
Χρήσιμες συμβουλές για την επιλογή Domain

Αν δε βρίσκεις αυτό που ψάχνεις

Ακολουθήστε μας

Κάνουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά από άλλες εταιρείες. Εστιάζουμε στον βοηθήσουμε τους συνεργάτες μας να χτίσουν μία επιτυχημένη προβολή στο διαδίκτυο.