Δημιουργία νέου λογαριασμού email από το Plesk

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες που αφορούν την φιλοξενία σας από οποιοδήποτε σημείο.


Βήμα 1. 
Ανοίγετε έναν browser (πχ Google Chrome ή Mozilla Firefox)


Βήμα 2.
Πληκτρολογείτε την παρακάτω διεύθυνση και εισάγετε το δικό σας domain name


https://τοdomainσας:8443
πχ  https://entertheweb.gr:8443


Βήμα 3.
Κάνετε είσοδο (login) με τα στοιχεία που σας έχουν δοθεί

username :  το username σας
password :  το password σας

Και μετά επιλέξτε Login


Βήμα 4.
Eπιλέγετε το Mail και Create Mail Address

Βήμα 5.
Καταχωρείτε το email που επιθυμείτε και το δικό σας password ή επιλέξτε generate και show για να το δείτε.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Φυλάξετε σε ασφαλή μέρος τα στοιχεία και τους κωδικούς σας.

  • 0 Users Found This Useful
Ήταν αυτή η απάντηση ικανοποιητική;

Related Articles

Είσοδος στον πίνακα ελέγχου σας (Control Panel)

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες που αφορούν την φιλοξενία σας από οποιοδήποτε σημείο....

Εxport backup της βάσης σας μέσα από το Plesk

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε export ένα backup της βάσης δεδομένων σας μέσα από το...

Ανακατεύθυνση (forward) email μέσα από το Plesk

Μπορείτε να ανακατευθύνετε τον email λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει μέσα από το Plesk σε...

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης (password) του email σας μέσα από το Plesk

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης (password) του email σας μέσα από το Plesk της EnterThe Web,...

Απενεργοποίηση email μέσα από το Plesk

Για να απενεργοποιήσετε την email υπηρεσία σας μέσα από το Plesk, ακολουθείστε τα παρακάτω...