Ανακατεύθυνση (forward) email μέσα από το Plesk

Μπορείτε να ανακατευθύνετε τον email λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει μέσα από το Plesk σε κάποιον άλλο email λογαριασμό, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1. 
Ανοίγετε έναν browser (πχ Google Chrome ή Mozilla Firefox)


Βήμα 2.
Πληκτρολογείτε την παρακάτω διεύθυνση και εισάγετε το δικό σας domain name


https://τοdomainσας:8443
πχ  https://entertheweb.gr:8443


Βήμα 3.
Κάνετε είσοδο (login) με τα στοιχεία που σας έχουν δοθεί

username :  το username σας
password :  το password σας

Και μετά επιλέξτε Login

Βήμα 4.
Στην καρτέλα MAIL, επιλέξτε τον email λογαριασμό που επιθυμείτε να ανακατευθύνετε

Βήμα 5.
Στην καρτέλα Forwarding, επιλέξτε το Switch on mail forwarding, για να ενεργοποιήσετε το forward και στο μεγάλο κενό πεδίο, δηλώστε τον τελικό email λογαριασμό και ΟΚ

 
Βήμα 6.
Αφού έχετε ενεργοποιήσει την ανακατεύθυνση, θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα και είστε έτοιμοι.


 
  • 0 Users Found This Useful
Ήταν αυτή η απάντηση ικανοποιητική;

Related Articles

Είσοδος στον πίνακα ελέγχου σας (Control Panel)

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες που αφορούν την φιλοξενία σας από οποιοδήποτε σημείο....

Εxport backup της βάσης σας μέσα από το Plesk

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε export ένα backup της βάσης δεδομένων σας μέσα από το...

Δημιουργία νέου λογαριασμού email από το Plesk

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες που αφορούν την φιλοξενία σας από οποιοδήποτε σημείο....

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης (password) του email σας μέσα από το Plesk

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης (password) του email σας μέσα από το Plesk της EnterThe Web,...

Απενεργοποίηση email μέσα από το Plesk

Για να απενεργοποιήσετε την email υπηρεσία σας μέσα από το Plesk, ακολουθείστε τα παρακάτω...